Δήλωση προσβασιμότητας

Το gov.gr δεσμεύεται να καθιστά τον οικείο ιστότοπο amea.gov.gr προσβάσιμο, σύμφωνα με την οδηγία (Ευρωπαϊκή Ένωση) 2016/2102 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Η παρούσα δήλωση καταρτίστηκε στις 19/04/2024.

Κατάσταση συμμόρφωσης

Πλήρης συμμόρφωσης

Οι παρακάτω ενότητες του εν λόγω ιστοτόπου ελέγχθηκαν και διαπιστώθηκε ότι είναι πλήρως σύμφωνες με τα εφαρμοστέα κριτήρια και πρότυπα προσβασιμότητας περιεχομένου ιστού 2.1, σε επίπεδο ΑΑΑ (Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 Level AΑΑ):

 1. 1. Αρχική
 2. 2. Ανακοινώσεις
 3. 3. Εκδηλώσεις
 4. 4. Συντονιστικός Μηχανισμός
 5. 5. Εθνική Αρχή Προσβασιμότητας
 6. 6. Εθνικό Σχέδιο Δράσης
 7. 7. Επικοινωνία
 8. 8. Αποτελέσματα Αναζήτησης
 9. 9. Χάρτης ιστότοπου
 10. 10. Σχετικά με εμάς
 11. 11. Όροι χρήσης
 12. 12. Ιδιωτικό απόρρητο

Μερική συμμόρφωση

Ο έλεγχος προσβασιμότητας δεν έχει ολοκληρωθεί στην ενότητα ‘Νομοθεσία’ λόγω του μεγάλου αριθμού εγγράφων που περιλαμβάνει. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα στην ενότητα αυτή να παρατηρηθούν περιπτώσεις μερικής συμμόρφωσης. Το περιεχόμενο της ενότητας ‘Νομοθεσία’ θα ελέγχεται σταδιακά ώστε να βεβαιωθεί ότι είναι προσβάσιμο σύμφωνα με τα εφαρμοστέα κριτήρια και πρότυπα προσβασιμότητας περιεχομένου ιστού 2.1, σε επίπεδο ΑΑ (Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 Level AA).

Διαδικασία και ενέργειες ελέγχου

Ο έλεγχος προσβασιμότητας περιλάμβανε πραγματική αξιολόγηση προσβασιμότητας η οποία πραγματοποιήθηκε από το ITE - Ινστιτούτο Πληροφορικής (HCI Lab).

Η αξιολόγηση της προσβασιμότητας του ιστοτόπου πραγματοποιήθηκε με χρήση ειδικών εργαλείων αξιολόγησης προσβασιμότητας και με αξιολόγηση από εμπειρογνώμονες. Συγκεκριμένα, περιέλαβε τις εξής ενέργειες:

Τελευταία αναθεώρηση της δήλωσης στις 19/04/2024.

Υποβολή παρατηρήσεων και στοιχεία επικοινωνίας

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του αρθ.10 ν.4591/2019, κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να υποβάλλει παρατηρήσεις ή αίτηση για ενημέρωση ως προς την κατάσταση συμμόρφωσης ή αίτηση για πληροφορίες που ελλείπουν (βλ. παρ.3 αρθ.2 και αρθ.5 ν. 4591/2019). Τα ανωτέρα μπορούν να αποσταλούν στον αρμόδιο φορέα για θέματα προσβασιμότητας ITE - Ινστιτούτο Πληροφορικής (HCI Lab), στην ηλεκτρονική διεύθυνση: e-accessibility@ics.forth.gr.

Διαδικασία εκτέλεση

Σε περίπτωση μη ικανοποιητικής απάντησης στην ενημέρωση ή στα αιτήματα του αρθ.10 «Υποβολή παρατηρήσεων, αιτημάτων για παροχή πληροφοριών και αναφορών» ν.4591/2019, ο ενδιαφερόμενος δικαιούται να αποταθεί σύμφωνα με την πρόβλεψη του αρθ.7 ν.4591/2019 στις αρμόδιες θεσμικές αρχές, όπως με την υποβολή σχετικής αναφοράς στον Συνήγορο του Πολίτη (www.synigoros.gr) χρησιμοποιώντας την ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας: press@synigoros.gr