Σχετικά με το amea.gov.gr

Το amea.gov.gr είναι η πρώτη ψηφιακή πύλη της δημόσιας διοίκησης που εξασφαλίζει την άμεση και αποτελεσματική πρόσβαση όλων των πολιτών σε σύνολα πληροφοριών σχετικών με τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία.

Οι θεματικές που παρουσιάζονται στο amea.gov.gr διαρθρώνονται σε τέσσερις πυλώνες:

  1. α) τον Συντονιστικό Μηχανισμό του ν. 4488/2017,
  2. β) την Εθνική Αρχή Προσβασιμότητας,
  3. γ) το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία (2020) και
  4. δ) τη Νομοθεσία που αφορά στα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, όπως αυτή κωδικοποιήθηκε σε εφαρμογή του τρίτου στόχου του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα Διαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία.

Επιπλέον, παρατίθενται χρήσιμοι σύνδεσμοι άλλων ιστοτόπων της δημόσιας διοίκησης, κοινοποιούνται τελευταία νέα, ανακοινώσεις και εκδηλώσεις, ενώ παράλληλα, μέσω ειδικής φόρμας του ιστοτόπου, δημιουργείται ένας άμεσος δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ του πολίτη και της Πολιτείας.

To amea.gov.gr σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε σε συνεργασία με το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας τηρώντας τις Διεθνείς Οδηγίες Προσβασιμότητας Διαδικτυακού Περιεχομένου (Web Content Accessibility Guidelines) που αποτελούν διεθνές πρότυπο της Κοινοπραξίας Παγκόσμιου Ιστού (World Wide Web Consortium) στο επίπεδο ΑΑ για τη Νομοθεσία και στο μέγιστο δυνατό επίπεδο (ΑΑΑ) για τις υπόλοιπες θεματικές της πύλης.